Медова біржа України
На торгах
Оголошень: 63 Тонн меду: 86

Наш телефон

0 800 21-21-10 Пн-Пт 09:00–18:00

Політика конфіденційності

Додаток до Публічного договору
згідно п. 11.3.2 є його невід’ємною частиною

1. Загальні положення

1.1. Управління Медовою Біржею (веб-сайтом www.honeyprice.ua, torg.honeyprice.ua, мобільними додатками та іншими за стосунками) здійснюється Командитним Товариством «РЕМФЕРТ І КАНДЛЕН» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 42468849), юридичною особою приватного права, яка зареєстрована і діє відповідно до вимог законодавства України.
1.2. Терміни використані в Політиці конфіденційності тлумачаться згідно Розділу 2 Публічного договору, а у разі відсутності відповідного терміну – згідно норм чинного законодавства України.
1.3. У цій Політиці конфіденційності визначено порядок здійснення Адміністрацією оброблення персональних даних, види персональних даних, які збираються, цілі використання таких персональних даних, взаємодію Адміністрації з третіми особами, заходи безпеки для захисту персональних даних, умови доступу до персональних даних, а також інформацію для користувача/відвідувача щодо отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення своїх персональних даних та звернення за будь-якими питаннями, які можуть виникнути щодо захисту їх персональних даних.
1.4. При відвідуванні Медової Біржі користувачі та відвідувачі надають свою згоду Адміністрації на обробку своїх персональних даних. Якщо вони не погоджуються із викладеними умовами Політики конфіденційності та Публічного договору в цілому, вони не повинні користуватись Медовою Біржею та мають негайно покинути веб-сайт або будь який інший сервіс Медової Біржі.
1.5. Обробка персональних даних здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», інших законодавчих актів України та умов, викладених в Публічному договорі та його додатках.
1.6. Адміністрація може змінювати або доповнювати Політику конфіденційності, попередньо повідомивши про це користувачів/відвідувачів Медової Біржі. У разі якщо Адміністрацією були внесені зміни, з якими користувач/відвідувач не згоден, він зобов’язаний припинити використання сервісів Медової Біржі. Факт продовження використання сервісів Медової Біржі є підтвердженням згоди і прийняття користувачем/відвідувачем відповідної редакції Політики конфіденційності.

2. Збір та використання персональних даних

2.1. Володільцем та розпорядником персональних даних є Командитне товариство «РЕМФЕРТ І КАНДЛЕН». У випадку укладання угоди про обробку персональних даних між Адміністрацією та третіми особами розпорядником буде виступати зазначена в договорі особа.
2.2. При використанні сервісів Медової Біржі Адміністрацією здійснюється обробка персональних даних, а саме: даних, що надаються користувачем як при заповненні реєстраційних форм, так і в процесі користування сервісами; файли cookies; ір-адреси; параметри і налаштувань інтернет-браузерів (User-agent).
Адміністрація також отримує інформацію стосовно відвідувань веб-сторінок Медової Біржі – дата, час відвідування, браузер відвідувача тощо.
2.3. Адміністрація не здійснює обробку персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних.
2.4. Адміністрація може використовувати інформацію, яку збирає та розміщує, для наступних цілей.
2.4.1. Для надання своїх послуг, які передбачені в Публічному договорі.
2.4.2. Забезпечення, підтримування та оновлення Медової Біржі.
2.4.3. Здійснення заходів для полегшення користування сайтом відвідувачів/користувачів, забезпечення обслуговування акаунтів користувачів.
2.4.4. Контроль загальної та індивідуальної активності користувачів/відвідувачів.
2.4.5. Для аналізу та прогнозування особистих вподобань, інтересів, поведінки користувачів/відвідувачів.
2.4.6. Для підтримування зв’язку з користувачами/відвідувачами, в тому числі з питань сервісу, їх обслуговування або дозволених маркетингових комунікацій через будь-які доступні канали зв’язку.
2.4.7. Для рекламування.
2.4.8. Забезпечення дотримання Публічного договору та чинного законодавства України, зокрема щодо вирішення питань пов’язаних з шахрайством, некоректною поведінкою користувачів і т.п.
2.4.9. Для надання знеособленої інформації третім особам у випадку, коли Адміністрація бере учать у наукових та соціологічних досліджень, для яких необхідно представити таку знеособлену інформацію
2.4.10. Здійснення будь-яких інших цілей незаборонених чинним законодавством України, для яких інформація може бути зібрана.
2.5. Місце збереження та обробки персональних даних знаходиться за адресою: Україна, Херсонська область, місто Херсон, вулиця Ярослава Мудрого 16А, офіс 11.

3. Обробка персональних даних

3.1. Обробка даних здійснюється за допомогою технічних та електронних засобів, які підходять для захисту конфіденційної інформації та безпеки даних і включають в себе збір, запис, організацію, зберігання, консультацію, розробку, зміну, підбір, пошук, формування, використання, поєднання, блокування, обмін, розповсюдження, стирання та знищення даних, включаючи поєднання двох або більше таких заходів.
3.2. Видалення та знищення персональних даних здійснюється у спосіб, що виключає подальшу можливість поновлення таких персональних даних.
3.3. Користувач/відвідувач у будь-який момент може звернутися до Адміністрації із заявою про відкликання своєї згоди на обробку свої персональних даних шляхом направлення відповідного листа Адміністрації з відміткою «Відкликання згоди на обробку персональних даних» за контактами, викладеними на сервісах Медової Біржі. З моменту відкликання згоди Адміністрація зобов’язана припинити обробку персональних даних.

4. Умови доступу до персональних даних

4.1. Адміністрація не здійснює передачу інформації, яку вона збирає, третім особам, крім випадків, що чітко визначені законодавством України, умовами викладеними в цій Політиці конфіденційності та на прохання самого суб’єкта передачі даних.
4.2. Адміністрація може передавати інформацію, яку вона збирає, таким особам:

  • Користувачам Медової Біржі, Адміністрація передає контактну інформацію інших користувачів для їх подальшої комунікації з метою погодження доставки, способу оплати товару або послуги, тощо у чітко встановленому порядку, який передбачено в Угоді користувача;
  • у випадку укладання письмової угоди про обробку персональних даних особі – розпоряднику з обробки персональних даних, що надає спеціальні послуги з обробки даних або додаткові послуги (наприклад, надсилання повідомлень для користувачів, надання ІТ-послуги для забезпечення нормального функціювання Медової Біржі) від імені Адміністрації та відповідно до її вказівок, чий ступінь захисту даних відповідає Політики конфіденційності Медової біржі;
  • окремим уповноваженим Адміністрацією фізичним та/або юридичним особам, яким необхідно надати доступ до такої інформації для здійснення їх діяльності, яка пов’язана з наданням послуг щодо технічного обслуговування мережевого обладнання, сервісів Медової Біржі та інше, та які взяли на себе зобов’язання про нерозголошення конфіденційної інформації та дотримання умов цієї Політики конфіденційності;
  • підприємствам, установам, організаціям, державним органам та органам місцевого самоврядування можуть розкриватися персональні дані в обсязі, в порядку та у випадку, що встановлені законодавством України.

4.3. Адміністрація може надавати інформацію про персональні дані на запити компетентних органів у відповідності до вимог чинного законодавства України, зокрема у випадки збирання доказів під час здійснення кримінального провадження згідно із ст. 93 Кримінального процесуального кодексу України.
4.4. Адміністрація може передавати знеособлену інформацію третім особам для здійснення заходів з метою поліпшення якості та ефективності послуг Медової Біржі, для дослідження зацікавленості відвідувачів/користувачів рекламою та послугами, що представлені на Медовій Біржі, у випадках участі Медової біржі у проведенні наукових та соціальних досліджень.
4.5. Користувач/Відвідувач має право отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, у тому числі інформацію про третіх осіб, яким передаються персональні дані Користувачів/Відвідувачів Медової Біржі.
4.6. Користувач, який створив свій акаунт на Медовій біржі, має право на доступ, внесення змін, блокування або видалення інформації, яку він надав.
4.7. Після того, як Користувач веб-сайту Медової біржі видалив свій акаунт, Адміністрація зобов’язана автоматично видалити його персональні дані.
4.8. Доступ користувача/відвідувача Медової Біржі до своїх персональних даних надається Адміністрацією безоплатно.
4.9. Відстрочення доступу користувача/відвідувача до свої персональних даних не допускається.
4.10. Відстрочення доступу до персональних даних третіх осіб допускається у разі, якщо необхідні дані не можуть бути надані протягом тридцяти календарних днів з дня надходження запиту. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у запиті, не може перевищувати сорока п’яти календарних днів. Повідомлення про відстрочення Адміністрація доводить до відома третьої особи, яка подала запит, у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження такого рішення.

5. Термін зберігання персональних даних

5.1. Персональні дані зберігаються на термін не більше, ніж це необхідно відповідно до мети їх обробки, що визначені в положеннях цієї Політики конфіденційності, зокрема для виконання будь-яких юридичних, бухгалтерських, аналітичних, інформаційних, дослідницьких дій.

6. Захист персональних даних

6.1. Адміністрація зобов’язана вживати заходів щодо забезпечення захисту персональних даних на всіх етапах їх обробки, у тому числі за допомогою організаційних та технічних заходів, які необхідні для виконання у повному обсязі вимог цієї політики та чинного законодавства України у сфері захисту персональних даних. Ці заходи спрямовані на запобігання випадкових втрати або знищення, незаконної обробки, у тому числі незаконного знищення чи доступу до персональних даних.
6.2. Співробітники Медової Біржі, які мають доступ до персональних даних, дають письмове зобов’язання про нерозголошення персональних даних, які їм було довірено або які стали їм відомі у зв’язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов’язків.
6.3. На сервісах Медової Біржі можуть бути розміщенні посилання на інші веб-сайти. Вони знаходяться поза сферою контролю Адміністрації, тому умови цієї Політики конфіденційності на такі сайти не поширюються. З огляду на це, Адміністрація не несе відповідальності за захист персональних даних на таких сайтах. користувачам/відвідувачам, що перейшли за посиланням на інші веб-сайти, рекомендовано переглядати політику в сфері конфіденційності і персональних даних кожного веб-сайту перед тим, як передавати будь-які свої дані, за якими їх можуть ідентифікувати.

7. Заключні положення

7.1. Відносини з обробки, захисту персональних даних користувачів/відвідувачів Медової Біржі, які не врегульовані цією Політикою конфіденційності, регулюються чинним законодавством України.
7.2. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, які регулюються Політикою конфіденційності, вирішуються в порядку, встановленому законодавством України, за нормами права України.
7.3. При виникненні конфліктних ситуацій, спорів, претензій та вимог між користувачами/відвідувачами та Адміністрацію щодо персональних даних, сторони зобов’язуються вирішувати їх першочергово шляхом переговорів. У разі неможливості досягнення вирішення спору шляхом переговорів, такій спір розглядається в судовому порядку судами України відповідно до територіальної юрисдикції та підсудності справи.
7.4. У разі наявності у користувача/відвідувача будь-яких зауважень, побажань або претензій, запитів щодо їх персональних даних, які обробляються Адміністрацією, вони можуть звертатися до Адміністрації за контактами вказаними на сервісах Медової Біржі.